Jaarplanning

DATA BIJEENKOMSTEN SCHOOLJAAR 2020-2021

De data voor de bijeenkomsten van de CLO in het schooljaar 2020 – 2021 vindt u in onderstaande link. In het overzicht kunt u zien wanneer een aanvraag uiterlijk in Kindkans moet staan. 1 Week voor de vergadering vindt de uitgifte van de agenda plaats en krijgt u bericht of u al dan niet uitgenodigd wordt voor de komende vergadering.

Houdt u er rekening mee dat:

  • De stukken 3 weken van tevoren bij de CLO aangeleverd moeten worden;
  • Per CLO – bijeenkomst maximaal 8 dossiers besproken kunnen worden;
  • Dat de dossiers behandeld worden op volgorde van binnenkomst van het gehele complete dossier, incl. volledig ondertekend aanvraagformulier TLV.

Bij niet tijdig aanmelden loopt u het risico een plaatsingsdatum te missen.

Vergaderrooster CLO 2021-2022