Jaarplanning CLO

DATA CLO-BIJEENKOMSTEN SCHOOLJAAR 2019-2020

De data voor de bijeenkomsten van de CLO in het schooljaar 2019-2020  vindt u in onderstaand schema.

In het overzicht kunt u zien wanneer een aanvraag uiterlijk in Kindkans moet staan. In de week daarna vind de uitgifte agenda plaats en heeft u bericht gehad of u al dan niet uitgenodigd wordt voor de komende vergadering.

Houdt u er rekening mee dat:

  • de stukken 3 weken van tevoren bij de CLO aangeleverd moeten worden;
  • per CLO-bijeenkomst maximaal 8 dossiers besproken kunnen worden; de dossiers
  • behandeld worden op volgorde van binnenkomst van het gehele complete dossier, incl. volledig ondertekend aanvraagformulier TLV.

Dus…bij niet tijdig aanmelden loopt u het risico een plaatsingsdatum te missen.

Vergaderrooster CLO 2019-2020, versie 10-12-19