Individueel niveau

We starten de begeleiding met een gezamenlijk gesprek, waar ouders en school bij aanwezig zijn. Hier brengen we de specifieke hulpvraag in kaart en worden er afspraken gemaakt over wie wat gaat doen.

Meestal starten we met een observatie door de ambulant begeleider, gevolgd door gesprekken met de leerkracht en eventueel het kind.

 

De handelingsadviezen, die hieruit voortvloeien, worden besproken zowel met ouders als school.

Gedurende de periode van begeleiding vinden er voortgangsgesprekken plaats. Bij het afsluiten evalueren we met de verschillende partijen.