Ondersteuning

Het samenwerkingsverband de Liemers heeft bovenschools de volgende ondersteuningsmogelijkheden voor de scholen:

-Ambulante begeleiding
-Ondersteuning op het gebied van gedrag, in de vorm van
taakspel, speelpraatgroepen en PBS
-Hoogbegaafdheid, in de vorm van mikklassen
-Dyslexie
-School maatschappelijk werk
-Preventieve ambulante begeleiding vanuit cluster 2
-Ondersteuningsteams op de scholen.

M.i.v. april 2013 heeft het samenwerkingsverband ook het arrangement observatie kleuters op de Schilderspoort (SBO). Het betreft kleuters waarbij de ondersteuningsbehoefte nog onduidelijk is maar die op dat moment niet door het reguliere basisonderwijs kunnen worden geboden.

observatieplaats Schilderspoort

Jaarlijks verantwoorden we datgene wat we doen in het jaarverslag van Bureau Onderwijs Zorg.