Beleid

In de periode 2016-2020 is de projectgroep Aandacht voor Het Jonge Kind actief geweest. Doel was het inspireren en informeren van professionals die met jonge kinderen werken. Hieronder staan belangrijke documenten die als uitgangspunt hebben gediend.

MEMORANDUM

Brief aan bestuurders Het regeerakkoord en het jonge kind-de kleuter in het bijzonder (1)

Beleidsnotitie_aandacht_voor_hjk_2-0