Assessments

In het kader van verhoogde flexibiliteit werken we met verschillende functieprofielen met de mogelijkheid tot inzet van deelassessments of kijkwijzers. Vanaf januari 2020 bieden we in ons samenwerkingsverband naast assessments voor leerkrachten, ook assessments voor intern begeleiders aan.

assessment

Er zijn verschillende redenen waarom een assessment ingezet kan worden:

1)Bekwaamheidsdossier                                                                                                         

De Competentie Thermometer helpt bij het toetsen of leraren aan de wettelijke gestelde eisen voldoen. Sinds de wet BIO van kracht is, dient een school voor iedere leraar een bekwaamheidsdossier bij te houden.                                                                                       

2)Kwaliteitsontwikkeling                                                                                                               

3)Beoordeling functioneren

De Competentie Thermometer kan gebruikt worden ter beoordeling van het functioneren, zowel bij een kort als langlopend dienstverband. Na het afnemen van een kijkwijzer of deelassessment rapporteert de software hoe een leerkracht presteert op alle ingezette onderzoeksmethoden.                                                 

4)Integraal personeelsbeleid

De Competentie Thermometer kan onderdeel uitmaken van het integraal personeelsbeleid. Daarmee doelen we op de afstemming van de competenties van de leerkracht/ IB-er met de doelen van de school of de onderwijsinstelling. Onder die competenties vallen kennis, houding en vaardigheden.                      

5)Geschiktheidsbepaling                                                                                                         

De Competentie Thermometer kan gebruikt worden voor het bepalen van geschiktheid bij aanname van personeel. De resultaten van een persoonlijkheidsvragenlijst of capaciteitentest geven wellicht een ander (objectiever) beeld dan dat er uit een sollicitatiegesprek naar voren komt.                                                       

6)Omzetting contractvorm

De Competentie Thermometer is een nuttig hulpmiddel bij het omzetten van een tijdelijk contract naar een contract voor onbepaalde tijd. Een objectief rapport vergemakkelijkt eventuele contractbesprekingen.           

7)Bepaling functiemix 

De Competentie Thermometer biedt een objectieve maatstaf voor bepaling van de functiemix. De functiemix is de verdeling van leraren over de salarisschalen LA, LB, LC en LD (het loongebouw), waarbij het streven is meer leraren voor de klas carrière te laten maken.                                                                                             

8)Persoonlijk ontwikkelplan

De Competentie Thermometer kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het invullen van het persoonlijk ontwikkelingsplan. In een persoonlijk ontwikkelplan (POP) staan SMART-doelstellingen gedefinieerd, die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn.                                                                     

9)Interne mobiliteit

De Competentie Thermometer kan ingezet worden als hulpmiddel bij interne mobiliteit. Soms ontgroeit een getalenteerde leraar zijn of haar functie. Middels onze methode krijg je scherp of deze leerkracht kan doorstromen naar een nieuwe plek binnen de eigen organisatie.                                                                       

10)Uitgangspunt coaching

De Competentie Thermometer kan ingezet worden als uitgangspunt voor coaching. De assessments worden voorzien van ontwikkeltips. Deze worden vaak aangegrepen als handvat voor een coachingstraject.

Voor meer informatie Lucy Geurds   

l.geurds@swvdeliemers-po.nl