Arrangementen

In het ondersteuningsplan is beschreven dat het samenwerkingsverband naast het Special Basisonderwijs (de Schilderspoort in Zevenaar) en het Speciaal Onderwijs (de Christoffelschool in Didam) voor leerlingen met een beperking (voorheen cluster 3) en voor leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (voorheen cluster 4) het arrangement basisonderwijs heeft.
Hierbij kan een school voor een leerling maatwerk ondersteuning realiseren.
Expertise brengen naar de leerling in plaats van de leerling naar de expertise.

arrangement basisonderwijs

aanvraag arrangement basisonderwijs

toekennen arrangement basisonderwijs

Checklist evaluatie Arrangement BO