Arrangementen

In het ondersteuningsplan is beschreven dat het samenwerkingsverband 3 arrangementen heeft, te weten het Special Basisonderwijs ( de Schilderspoort in Zevenaar) een school voor Speciaal Onderwijs ( de Christoffelschool in Didam) met het arrangement leerlingen met een beperking ( voorheen cluster 3), en met het arrangement leerlingen met ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag (voorheen cluster 4).
Voor deze 3 schooltypen is een toelaatbaarheidsverklaring noodzakelijk van het samenwerkingsverband.

Daarnaast heeft het samenwerkingsverband een arrangement basisonderwijs. Waarbij een school voor een leerling maatwerk ondersteuning kan krijgen om de leerling in het basisonderwijs te kunnen blijven ondersteunen.

onderwijsarrangement basisonderwijs

aanvraag arrangement basisonderwijs

toekennen arrangement basisonderwijs