Visie

We stemmen ons onderwijs af op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Het kind staat centraal. Door in te gaan op de onderwijsbehoeften van kinderen is het noodzakelijk dat er gedifferentieerd en flexibel gewerkt wordt.  Het veronderstelt een denken, praten en handelen in mogelijkheden en kansen, in plaats van éénzijdig uitgaan van kindbeperkingen en/of ontwikkelings- en leerachterstanden. Het denken in termen van onderwijsbehoeften dient in juiste relatie te staan tot objectieve resultaatmeting.

De groepsleerkracht speelt de centrale rol in de zorg voor leerlingen. Zij is verantwoordelijk  voor de kinderen in de groep. De leerkracht wordt uitgedaagd om aan verschillen tegemoet te komen. Niet door ze op te heffen of te verkleinen, maar door alle leerlingen onderwijs te geven dat wat betreft vorm, inhoud en planning het best bij hun mogelijkheden aansluit.

Koers van het samenwerkingsverband