Visie

In de Liemers werken besturen en het samenwerkingsverband intensief samen zodat de missie gehaald wordt.

De ontwikkeling van ieder kind staat centraal. Om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen is het noodzakelijk dat er gedifferentieerd en flexibel gewerkt wordt. Dit betekent denken, praten en handelen in mogelijkheden en kansen, in plaats van uitgaan van beperkingen en/of ontwikkelings- en leerachterstanden.

We hebben hoge verwachtingen van alle kinderen en zetten ons in om deze verwachtingen waar te maken.
De leerkracht en de ouders spelen een centrale rol in het onderwijs en de ondersteuning van leerlingen. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Het veilig, respectvol en betrouwbaar opvoeden van de kinderen, zowel op school als thuis, is hierin een rode draad. Een respectvolle samenwerking is een belangrijk doel in ons onderwijs.
De leerkracht speelt een centrale rol in de ondersteuning voor de leerlingen binnen de school. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kinderen binnen de groep. De leerkracht gaat uit van verschillen tussen leerlingen, heeft hiertoe kennis/vaardigheden/attitudes waardoor hij/zij in staat is het onderwijs wat betreft vorm, inhoud en planning het beste bij hun mogelijkheden te laten aansluiten. Daarbij is de ondersteuning, begeleiding en samenwerking met groepsgenoten/ontwikkelingsgelijken een belangrijk uitgangspunt. Leerlingen worden meer betrokken bij hun leerproces en ontwikkelen eigenaarschap voor hun leerproces.

Koers van het samenwerkingsverband